راهنماي بينگو

در حال حاضر رانندگان براي اطلاع از محل بارهاي موجود، ساعات و روزهاي زيادي را در پايانه هاي باربري از دست مي دهند تا بتوانند از ميان بارهاي اعلام شده به شرکت هاي باربري، بار با قيمت مناسب و مقصد مناسب را پيدا کنند. اعلام بار در پايانه ها به صورت سنتي به وسيله نوشتن ليست بارها بر روي تخته و يا وساطت افراد موسوم به "ماشين گير" صورت مي گيرد و راننده ها از ميان انبوه اطلاعات غير مفيد، مي بايست بار مطلوب خود را پيدا نمايند.
اپليکيشن بينگو، دسترسي رانندگان کاميون و تريلي به اطلاعات بارهاي موجود در سراسر کشور را تسهيل مي نمايد و با برگزاري مناقصه به صورت آنلاين، براي مشتريان نيز کمترين قيمت موجود را تعيين مي نمايد.
در اين اپليکيشن، رانندگان نوع خودروي خود و همچنين شهرهاي محل فعاليت خود را مشخص مي نمايند. از سوي ديگر، شرکت ها و انبارها و متصديان فعال در گمرک، براي يافتن کاميون و تريلي به صورت آنلاين، ويژگي هاي بار خود و همچنين آدرس در شهرهاي مبدأ و مقصد را مشخص مي نمايند. بدين ترتيب رانندگان مي توانند فقط ليست بارهاي مطلوب و مناسب خودروي خودشان را مشاهده کرده و از ميان آنها براي مسير رفت و برگشت خود، بار مناسب را انتخاب نمايند.
لازم به ذکر است که بينگو، فقط بستر اطلاعاتي حمل و نقل کشور را فراهم کرده است و دخالتي در پروسه حمل و نقل و ساير مراحل قانوني و سنتي حمل بار ندارد. روند اعلام بار و انجام مأموريت در بينگوبدين شرح است:
1- ثبت بار: مشتري به صورت آنلاين، اطلاعات بار، شامل نوع بار، وزن، ارزش بار، ابعاد بار، کاميون يا تريلي مناسب براي حمل و همچنين  اطلاعات فرستنده و تحويل گيرنده و روز بارگيري را ثبت مي نمايد.
2- اعلام بار از طرف بينگو:  تمام رانندگاني که نوع خودروي آنها و شهرهاي محل فعاليتشان، براي بار مورد نظر مناسب باشد، اطلاعات بار را از طريق بينگودريافت مي نمايند
3- تعيين برنده نهايي: هر کدام از رانندگان تعيين شده که زودتر نسبت به تأييد نهايي اقدام نمايند، برنده مناقصه مي شود.
4- ارتباط راننده با سفارش دهنده: بينگو، اطلاعات تماس سفارش دهنده و راننده را به هر دو طرف اعلام مي نمايد و علاوه بر آن، اطلاعات تماس و آدرس يک شرکت باربري معتبر را به راننده اعلام مي نمايد تا براي دريافت بارنامه و بيمه نامه، به آن مراجعه نمايد. بينگوهزينه هاي صدور بارنامه و بيمه نامه را به صورت اتوماتيک محاسبه کرده و به دستمزد راننده مي افزايد. ارزش بارنامه برابر با مجموع دستمزد راننده و هزينه هاي صدور بارنامه و بيمه نامه است. راننده پس از دريافت بارنامه حاوي تمام مشخصات، به مشتري مراجعه مي نمايد و مشتري پس از مشاهده بارنامه و بيمه نامه رسمي، با اطمينان بار خود را به راننده تحويل مي دهد.
5- رصد کردن وضعيت بار بر روي نقشه: سفارش دهندگان مي توانند از زمان تحويل بار تا مقصد، محل کاميون يا تريلي را بر روي نقشه مشاهده نمايند و در صورت لزوم، با راننده تماس داشته و از اتمام موفقيت آميز حمل و نقل، اطمينان حاصل نمايند.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سیستم حمل و نقل بینگو می باشد.